LOGO ABANT.png

Objecte de PREMI I REGAL S.L

L'ús d'aquesta WEB, ofereix informació a usuaris i facilita accés la utilització dels seus continguts facilitats per PREMI I REGAL S.L.

 

Acceptació de condicions i ús Amb només fer ús d'aquesta web, constitueix per si només a l'acceptació de condicions d'ús, en cas contrari, abstenir d'utilitzar aquest web.

Condicions per a l'accés

La prestació de tots els Serveis per part de PREMI I REGAL S.L. té caràcter gratuït per als Usuaris, exceptuant els productes per a disseny de llocs web. En el cas de l'usuari es compromet, a notificar amb caràcter immediat a PREMI I REGAL S.L. qualsevol ús no autoritzat, del qual tingui coneixement o sospites, dels Identificatives d'Usuari i Contrasenyes o qualsevol atac a la seguretat, incloent robatori, pèrdua o divulgació no autoritzada.

 

 

Normes

Els Usuaris utilitzaran el lloc web únicament i exclusivament per a ús privat i particular.L'Usuari està obligar a indemnitzar PREMI I REGAL S.L. respecte de qualsevol pèrdua, dany o despesa que aquest últim pugui patir en relació amb la utilització o abús del lloc web per l'Usuari amb algun ús il·lícit o prohibit, tal com s'estableix en aquestes Condicions aquí presents.

 


Soport
PREMI I REGAL S.L. proporcionarà suport telefònic al client respecte a la utilització del Lloc Web durant l'horari laboral..

 

Informació continguda en aquesta web

Les dades contingudes en el Lloc Web són oferts per conveniència dels Usuaris, a efectes merament informatius.

Exoneració de responsabilitat

PREMI I REGAL S.L. realitzarà millorarà i actualitzarà les dades aquí continguts per mantenir la informació al dia i el més precisa possible, però, la mateixa pot no ser perfecta i contenir errades o qualsevol tipus de fallades involuntaris. PREMI I REGAL S.L. no garanteix l'exactitud o fiabilitat de la informació o del contingut del lloc web i queda exempt de qualsevol responsabilitat, incloent qualsevol garantia de caràcter comercial o de la seva adequació per a un fi determinat.PREMI I REGAL S.L. recomana als Usuaris que verifiquin la informació de qualsevol tipus de decisió basada en la informació que en aquest lloc web es recull.


Així mateix, PREMI I REGAL S.L. no garanteix que qualsevol dels Serveis oferts en aquest lloc web puguin presentar interrupcions o que el servidor que els posa a disposició no contingui virus o altres continguts perillosos.